MˇKA ZE SŁODU JĘCZMIENNEGOM±ka ze słodu jęczmiennego znajduje szeroko zastosowanie jako ¶rodek uszlachetniaj±cy m±kę.
Wpływa ona przede wszystkim na przyspieszenie fermentacji ciasta. Zawarte w niej łatwo przyswajane substancje dostarczaj± drożdżom większych ilo¶ci pokarmu do bezpo¶redniego korzystania.
Dodatek słodu do ciasta zwiększa w nim również zawarto¶ć enzymów rozkładaj±cych węglowodany i białka. Tym samym zapewnia dostateczn± ilo¶ć substancji przyswajalnych przez drożdże. Dodawanie m±ki słodowej do ciasta przynosi zatem skrócenie czasu fermentacji.


Towar pakujemy:
* w worki 25 kg
* w B/K BAK 750 kg (na zamówienie)
* w B/K BAK - 1 000 kg (na zamówienie)


Z.P.H.U. ROMA - producent m±ki sojowej © 2010